• Geen verzendkosten bij bestelling van 9 dubbele kaarten!
  • MK VS kaart €3,95 (inclusief postzegel)

Sociaal ondernemen

‘’De Marijkekaart’’Een kaart voor een ander, is het sociale initiatief van Marijkekaarten. Wij hebben deze actie in gang gezet ter nagedachtenis aan onze moeder.

Vanuit dit fonds willen we steeds meer mensen de mogelijkheid bieden om een gratis kaart te sturen naar een iemand die een steuntje in de rug kan gebruiken.

MarijkeKaarten sponsort de kaart. De MarijkeKaart ligt onder andere in ziekenhuizen, gezondheidscentra en bibliotheken (zodra de corona regels dit toelaten).

Om "De MarijkeKaart" aan steeds meer Nederlanders beschikbaar te stellen, zijn we ook afhankelijk van giften en donaties die dit sociale initiatief ondersteunt. Uw bijdrage kunt u overmaken op 

rekeningnummer: NL05 INGB 0006 7662 62 t.n.v. Marijke Kaarten